Rekonstrukce fasády

Místo realizace:   Havířská 1