Zhotovení erbu

Objednatel:   IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
Místo realizace:   Polná